Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne

Galeria

Naszym zdaniem
Fundusze Europejskie
Aktualne nabory wniosków 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki
Aktualności


Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej
 25maja 2017 r.


26 maja 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. W trakcie obrad dokonano wyboru władz KIG oraz przyjęto misję i strategię na najbliższą kadencję 2017-2021. W wyniku głosowania prezesem KIG po raz kolejny został Andrzej Arendarski. Przewodniczącym rady KIG został
Janusz Steinhoff.
Prezes Zarządu IPH w Rzeszowie Pan Mieczysław Łagowski został po raz trzeci członkiem Komisji Rewizyjnej KIG zaś wiceprezes Zarządu Pan Ryszard Kisała został po raz drugi członkiem Rady KIG. Ponadto obaj Panowie otrzymali tytuł Radcy Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017-2021r.
W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia KIG przyznano Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej. Otrzymał ją Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju za „benedyktyńską pracę na rzecz upraszczania prawa regulującego działalność gospodarcza w Polsce”. Zgromadzenie przyznało również tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Panu Kazimierzowi Pazganowi z Sądeckiej Izby Gospodarczej i tytuł Honorowego Członka KIG Panu Włodzimierzowi Hausnerowi z Naczelnej Organizacji Technicznej. Nagrody te przyznawane są przedstawicielom samorządu gospodarczego, wybitnym przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki, politykom szczególnie zasłużonym dla ruchu samorządu gospodarczego.
Gościem specjalnym wydarzenia był Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Pan Mateusz Morawiecki.

Relacja foto tutaj

 

 

 

 

 


 
Zobacz

   

IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl