"AIT" Sp. z o.o.

 
Adres:  
Wietlin Pierwszy 41
37 - 543 Laszki
WWW:
www.ai-technologies.pl

 
Działalność:


Firma "AIT" Sp. z o.o. w Wietlinie Pierwszym jest prywatnym przedsiębiorstwem które powstało w 2003r.

Oferujemy Państwu wykonanie stabilizacji gruntów recyklerem marki STEHR wraz z rozsypywaczem materiałów sypkich oraz aplikatorem płynów. Dysponujemy własnym sprzętem takim jak: równiarki, walce, beczkowozy do wody oraz cementowozem i zestawem niskopodwoziowym.
Wiemy, że podstawą dobrej jakości i trwałości dróg jest ich podłoże, które w przeważającej ilości przypadków wymaga wzmocnienia.

Firma oferuje stabilizację gruntów pod drogi, place, parkingi, itp. Głębokość frezowania od 20-60 cm pozwala na wykorzystanie zastabilizowanej warstwy gruntu, jako bardzo dobrze wzmocnionego dotąd słabo nośnego podłoża z gruntu wysadzinowego, a nawet wykorzystanie jej, jako podbudowy pomocniczej, pozwalającej na wyeliminowanie korytowania, czy grubości tradycyjnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Wymiana gruntu przy budowie wymaga dużych nakładów finansowych i dużych ilości materiałów. Dlatego przygotowanie gruntu na miejscu budowy jest coraz częściej stosowane.
 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl