AXELO Ostrowski Domagalski
i Wspólnicy sp. k.

 
Adres:
ul. Rejtana 20
35-315 Rzeszów
 
WWW:
www.axelo.pl
 
Działalność:

 

 AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców.

Oprócz bieżącej obsługi prawno-podatkowej, AXELO realizuje projekty z zakresu fuzji i przejęć (M&A), optymalizacji podatkowych działalności operacyjnej oraz procesów inwestycyjnych, opracowywania i wdrażania strategii rozwoju struktur holdingowych, zarządzania prawami własności intelektualnej (IP), jak również consultingu, audytów prawnych i podatkowych oraz szkoleń.

Zespół AXELO tworzy kilkanaście osób - adwokaci, radcowie prawni, aplikanci oraz personel administracyjny - dostępnych w siedzibie kancelarii w Rzeszowie oraz w biurze w Krakowie.

W zakresie realizowanych przez nas projektów korzystamy ze współpracy i konsultacji kancelarii zagranicznych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz firm konsultingowych.

Usługi świadczymy również w języku angielskim, niemieckim i ukraińskim.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl