Horeca24 Sp. z o.o.

 

 
Adres:  
ul. Przy Torze 1
35-302 Rzeszów
WWW:

 
Działalność:


Horeca24 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przy Torze 1. Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie- Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000526025 w dniu 06.10.2014r.
Spółka została zarejestrowana na czas nieograniczony.
Firma prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami mleczarskimi, olejami, opakowaniami i innymi artykułami spożywczymi, oraz świadczy usługi na rzecz innych podmiotów.
 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl