Adres:
ul. Słowackiego 24/51
35-060 Rzeszów
 
WWW:
 www.radcamediator.pl
 
Działalność:Anna Nawrot-Szylar, Radca prawny Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w sprawach cywilnych, gospodarczych
i pracowniczych.

 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl