MB07 Sp. z o.o. Strażów
 

 
Adres:
Strażów 356E
36-073 Strażów
 
 WWW:

 
Działalność:


Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 

 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl