POLWAX S.A.
 

 
Adres:
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło
 
WWW:
www.polwax.pl
 
Działalność:Polwax prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2012 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski (LMBO), w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity.

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.

Portfolio produktów Spółki obejmuje następujące grupy produktowe:

- produkty do wyrobów świecarskich,
- wyroby do produkcji zniczy,
- woski specjalne do produkcji świec,
- produkty do impregnacji drewna,
- woski przeznaczone do kontaktu z żywnością,
- woski do zastosowań specjalnych,
- antyzbrylacze do nawozów,
- środki ochrony antykorozyjnej,
- kleje typu HotMelt,
- masy modelowe,
- pozostałe wyroby dla przemysłu.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl