RESTAL GCS Sp. z o.o. sp. k.

 
Adres:  
ul. Baczyńskiego 9
35-210 Rzeszów

WWW:
www.restalgcs.pl

 
Działalność:Firma Restal jest znana na rynku podkarpackim od 1993 r. Fundamentem, na bazie którego
budowany był przez lata potencjał firmy to handel wyrobami hutniczymi. Obecnie działając pod
szyldem Restal GCS firma rozszerzyła zakres swoich działań o wykonastwo i produkcję. Z
sukcesem podejmujemy się realizacji projektów z branży energetyki przemysłowej takich jak
instalacje technologiczne, stacje redukcyjno-pomiarowe, kotły parowe i wodne czy instalacje
odpylania. Ponadto w profesjonalnie wyposażonym zakładzie produkujemy gotowe zbrojenie
prefabrykowane dla budownictwa.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl