4


Park Przemysłowy Gminy Leżajsk

 
Adres:


Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
 

WWW:
 www.sm-park.pl
 
Działalność:

 

 

 

 

 • uzbrojone tereny inwestycyjne (dzierżawa, sprzedaż)
 • hale produkcyjno-magazynowe (najem, sprzedaż)
 • pomieszczenia biurowe (najem)
 • możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych
 • możliwość ulokowania inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (podstrefa Specjalnej Strefy
      Ekonomicznej Euro-Park Mielec) i uzyskanie czasowego zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego
 • wsparcie w sprawnej realizacji procedur formalno-administracyjnych
 • pomoc dla przedsiębiorcy na każdym etapie prowadzonej działalności

 •         Podmiotem Zarządzającym Parkiem jest „Stare Miasto-Park” Sp z o.o.

   
     

   

                            

  CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
  ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
  tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
  e-mail : iph@iph.rzeszow.pl