"Yanko" Sp. z o.o.

 
Adres:
Rogoźnica 309
36-060  Głogów Małopolski
 
WWW:
www.yanko.com.pl
 
Działalność:


  • Opakowania z folii
  • Opakowania z papieru  
  • Oferta dla piekarnictwa i cukiernictwa oraz gastronomi  
  • Dystrybucja materiałów opakowaniowych
   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl