ASMG Sp. z o.o.
 

 
Adres:
ul. Jagiellońska 23/9
35-025 Rzeszów, POLAND

 
WWW:
www.asmg.pl
 
Działalność:


 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl