RECYCLING, AUTO-KASACJA TADEUSZ, URSZULA, ROBERT KLOC S.C. Rudna Mała

 
Adres:
Rudna Mała 280
36-054 Rudna Mała

 
WWW:
www.autokasacja.rzeszow.pl
 
Działalność:

 

Recycling Auto-Kasacja należy do grona młodych, prężnie działających firm z regionu Podkarpacia. Rozpoczęcie działalności datujemy na listopad 2005 roku. Z dzisiejszej perspektywy śmiało możemy powiedzieć, że był to dobry okres na zainicjowanie tego typu działalności w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Już w pierwszym roku działalności przyjmowaliśmy średnio 70 pojazdów miesięcznie. Stało się to impulsem do ulepszania infrastruktury oraz sprzętu, który na dzień dzisiejszy odpowiada najwyższym standardom europejskim. Poddając analizie każdy kolejny miesiąc naszej działalności, systematycznie obserwujemy tendencję wzrostową w ilości przyjmowanych pojazdów. Ostatni miesiąc to już ponad 100 skasowanych aut.
Świadczy to nie tylko o tym, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale również o tym, że zwiększa się świadomość ludzi, którzy w coraz większym stopniu utożsamiają się z problemami ochrony środowiska.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl