Zakład Szkoleniowo - Usługowy - "BEHAPEK" s.c. Antoni Niemiec,
Krzysztof Babka

 
Adres:
ul. Przemysłowa 4
35-959 Rzeszów
 
WWW:
www.behapek.com.pl
 
Działalność:

 

Zakład Szkoleniowo - Usługowy - "BEHAPEK" s.c. Antoni Niemiec, Krzysztof Babka został wpisany przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie do Ewidencji Placówek Kształcenia Ustawicznego pod numerem 183/95 i rozpoczął działalność od 01.09.1995r.
 

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa pracy, BHP, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej a także doradztwem w w/w zakresie oraz zewnętrzną obsługą firm.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl