BESKO-MET
Producent Konstrukcji
i Aparatury Elektrycznej

 
Adres:
ul.Bieszczadzka 39
38-524 Besko

 
WWW:
www.beskomet.podkarpacie.com
 
Działalność:

 

Przedsiębiorstwo ZPUH Besko-Met oferuje następujące wyroby: Konstrukcje stalowe ocynkowane;

 • Rozłączniki i odłączniko-uziemniki napowietrzne SN, ze stykiem płaskim i okrągłym (RUN III sp 24/4);
 • Konstrukcje stacji transformatorowych;
 • Podstawy bezpiecznikowe PBnY, PBV;
 • Konstrukcje linii napowietrznych SN i nn;
 • Osprzęt linii napowietrznych SN i nn;
 • Rozdzielnice stacyjne, złącza kablowe;
 • Słupy oświetlenia ulicznego i parkowego;
 • Konstrukcje telefonii komórkowej;
 • Produkcja części zamiennych;
 • Obróbka mechaniczna metali;
 • Diagnostyka samochodowa.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl