COM-AW Usługi Informatyczne
Andrzej Wróbel

 
Adres:
ul. Senatorska 34
35-317  Rzeszów

 
WWW:
www.com-aw.prv.pl
 
Działalność:

 

  • PRZEPROWADZANIE WEWNĘTRZNEGO AUDYTU INFORMATYCZNEGO  
  • OPRACOWANIE I WDRAŻANIE
  • POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
  • OPRACOWANIE DOKUMENTÓW POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WDROŻONEGO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ
  • PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE OCHRONY NA POZIOMIE POSZCZEGÓLNYCH KOMPUTERÓW
  • PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
  • SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA ZARZĄDU FIRMY I PERSONELU


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl