Zakład Osuszania i Zabezpieczania Przeciwwilgociowego Elektroosmoza II

 
Adres:
ul. Lenartowicza 10 lok. 9
35-051 Rzeszów
 
WWW:
www.elektroosmoza24.pl
 
Działalność:


Zakład Osuszania i Zabezpieczania Przeciwwilgociowego „Elektroosmoza” działa od 1982 roku, specjalizuje się w osuszeniu, odsalaniu, odgrzybianiu oraz konserwacji obiektów zawilgoconych wskutek kapilarnego pociągania wody z gruntu. Zakład jest licencjobiorcą szeregu patentów krajowych oraz zagranicznych związanych z wykonywaniem w/w robót.

„Elektroosmoza” w Rzeszowie jest jedynym w Polsce Zakładem posiadającym wyłączny patent na system bezinwazyjnego osuszania zawilgoconych budynków. Również tak Zakład jak i urządzenia ElektroAqua Gpl, stosowane do osuszania, posiadają wszystkie niezbędne badania certyfikaty i atesty wymagane tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo w osuszaniu budynków.
Stosowanie podobnych urządzeń, wątpliwej jakości i wątpliwego pochodzenia, bez wymaganych badań, świadectw, certyfikatów i atestów jest wielce ryzykowne, przynoszące nie jednokrotnie odwrotny skutek.
Jeśli chcesz dobrze osuszyć budynek stosuj urządzenia z wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi świadectwami.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl