Elektromontaż Rzeszów SA

 

 
Adres:


 ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

 

WWW:
www.elektromontaz.com.pl

 
Działalność:
  • Podstawową działalność firmy stanowi wykonawstwo różnego rodzaju instalacji elektrycznych.
  • Elektromontaż Rzeszów S.A. proponuje również współpracę przy realizacji wszelkich systemów nadzoru budynku oraz automatyki, podejmując się wszelkich zadań związanych z kompleksową realizacją instalacji pomiarów i automatyki przemysłowej. 
  • Wzrost zapotrzebowania na usługi w dziedzinie outsourcingu spowodował, że firma przykłada coraz większe starania nie tylko przy budowie obiektów, ale także przy ich eksploatacji i konserwacji. 
   

 

                          

CZŁONEK ZAŁOŻYCIEL IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl