Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
"EUROSTAL-METALE"
S.A.

 
Adres:


ul. M. Reja 9A
35-211 Rzeszów
 

WWW:
www.eurostal-metale.pl
Działalność:Podstawową działalnością P.H.U. "EUROSTAL - METALE" S.A. w Rzeszowie jest sprzedaż wyrobów hutniczych. Mając na celu przyszłościowy układ organizacyjny w przedsiębiorstwie dokonano podziału sprzedawanych towarów z uwzględnieniem ich specyfiki na grupy asortymentowe, które odpowiadają poszczególnym magazynom. 

  • Asortyment stali nierdzewnych 
  • Asortyment rur stalowych 
  • Asortyment blach stalowych czarnych 
  • Pozostałe wyroby hutnicze 
   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl