FME Food Machinery
Europe Sp. z o.o.

   
Adres:  
Wyżne 261a
38-120 Czudec
WWW:
www.fme-europe.pl

 
Działalność:

 

Firma FME Food Machinery Europe Sp. z o.o., rozpoczęła działalność w roku 1998, najpierw pod nazwą BOEMA CE Sp. z o.o. Do końca roku 2006, siedziba firmy znajdowała się w Warszawie a zakres działalności ograniczał się do obrotu częściami zamiennymi do maszyn produkowanych przez BOEMA S.p.A. (Włochy), oraz do świadczenia usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także świadczenia usług (marketingowych) poszukiwania klientów na nowe linie produkcyjne. Na początku roku 2007, siedziba została przeniesiona do miejscowości Wyżne 261A na Podkarpaciu, gdzie spółka wybudowała nowy zakład produkcyjny, na zakupionym od Gminy Czudec terenie. Poszerzyła zakres swojej działalności o produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczo – przetwórczego. Obecnie dokupiła przylegający teren od Spółdzielni Kółka Rolniczego i planuje rozbudowę hali produkcyjnej, co pozwoli na powiększenie skali dotychczasowej produkcji. Firma zatrudnia 18 osób a produkowane maszyny i urządzenia znajdują nabywców na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami głównie w środkowej i wschodniej Europie. Od maja 2009 roku FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie: projektowania, produkcji i serwisu maszyn dla przemysłu spożywczego (ISO 9001).

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl