PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH "GALBUD" RZESZÓW Sp. z o.o.
 

 
Adres:
ul. Grunwaldzka 19
35-068 Rzeszów


 
WWW:

 
Działalność:


Firma wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie kompleksowej elewacji, oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, komleksowe remonty wnętrz.
W zakresie realizacji robót:

a) budowie, modernizacji i remontach linii elektroenergetycznych,

b) budowie, modernizacji i remontach stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,

c) budowie, modernizacji i remontach traktów światłowodowych.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl