INSTALBUD - RZESZÓW
Spółka z o.o.

 
Adres:


ul. T. Boya Żeleńskiego 6a
35 - 105 Rzeszów

 

WWW:

www.instalbud.rzeszow.pl

 

Działalność:
  • INSTALBUD - RZESZÓW Spółka z o.o. jest prawnym kontynuatorem firmy PBM Instalbud Rzeszów Sp. z o.o. powstałej 01.07.1989r. Jesteśmy przedsiębiorstwem budowlanym pełniącym rolę Generalnego Wykonawcy oraz wykonawcy robót.

  • Budownictwo mieszkaniowe i wielorodzinne

  • Budownictwo inwestycyjno-remontowe zakładów przemysłowych i handlowych

  • Kompleksowa realizacja stacji paliw dla inwestorów zagranicznych i krajowych

  • Usługi remontowo-budowlane obiektów zabytkowych

  • Realizacja usług budowlanych za granicą

  • Wykonawstwo dociepleń budynków mieszkalnych najnowszymi metodami

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl