INSTALBUD Sp. z o.o.

 
Adres:
ul. Boya Żeleńskiego 6A
35-105 Rzeszów
 
WWW: www.instalbudspzoo.pl
 
Działalność:

 

INSTALBUD Sp. z o.o. oferuje, jako kluczowy obszar działalności firmy, pełny zakres usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych i instalacyjnych jako Generalny Wykonawca.
Wykonujemy roboty z zakresu:
• Budownictwa wielorodzinnego - Generalne Wykonawstwo z projektowaniem,
• Budynki użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą - Generalne Wykonawstwo,
• Budownictwa inżynieryjnego (obiekty ochrony środowiska), budownictwa kubaturowego i przemysłowego, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne, roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, umocnienie wykopów),
• Remontów i modernizacji istniejących obiektów budowlanych.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl