Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
       INTEGRAL
Sp. z o.o.

 
Adres:


 
ul. Langiewicza 37
35-959 Rzeszów


 

WWW:

www.integral.rze.pl

 

Działalność:


• Budownictwo przemysłowe
• Remonty, usługi budowlane
• Budownictwo mieszkaniowe
• Kompleksową realizację robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego
• Sieci zewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne preizolowane
• Instalacje wewnętrzne i wodno-kanalizacyjne
• Obiekty inżynierskie - kotłownie olejowo-gazowe, oczyszczalnie ścieków, wymiennikownie, stacje uzdatniania wody
• Ekspertyzy i projekty techniczne

   

 

                          

CZŁONEK ZAŁOŻYCIEL IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl