INTERSHOW w Rzeszowie

 
Adres:
Rzeszów, ul. Słowackiego 24
 
WWW:

 
Działalność:

 

Impresariat Promocyjno-Artystyczny

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl