Inżynieria Rzeszów S.A.

 
Adres:


 
ul. Podkarpacka 59a,
35-082 Rzeszów


 

WWW:

www.inzynieria.rzeszow.pl/

 

Działalność: Wykonujemy roboty z zakresu:

budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska), budownictwo kubaturowe
i przemysłowe, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne, roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, umocnienie wykopów).

 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl