Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku
Opakowań i Olejów  S.A.

 
Adres:
ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze

 
WWW:
www.konsorcjum.jedlicze.com.pl
 
Działalność:


Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w Jedliczu składa ofertę współpracy Producentom i Importerom olejów smarowych w zakresie przejęcia ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (olejów przepracowanych) i odpadów opakowaniowych.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl