Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
 i Mostów Spółka z o.o.

 
Adres:
ul. Rejtana 6
35-310 RZESZÓW
 
WWW:
www.mpdim.rzeszow.pl
Działalność:

Zakres działalności firmy:
- budowa, modernizacja i remonty dróg, chodników, placów o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych i   kostki brukowej betonowej
- budowa przepustów i zjazdów
- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- budowa i utrzymanie sygnalizacji świetlnych
- budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego
- remonty cząstkowe przy użyciu emulsji asfaltowych i grysów bazaltowych oraz mieszanek mineralno - bitumicznych na gorąco
- modernizacja i remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych
- zimowe utrzymanie dróg i ulic
- usługi transportowo - sprzętowe

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl