Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
NIWA J.J. Niwa Spółka Jawna

 
Adres:
ul. Robotnicza 38
39-100 Ropczyce
 
WWW:
www.niwa.pl
 
Działalność:


Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe NIWA powstało w roku 1989.

Początki działalności firmy związane są z branżą piwowarską. Dzięki doskonałej jakości świadczonych przez Firmę NIWA usług, a także wykwalifikowanej kadrze technicznej posiadającej specjalistyczne uprawnienia, udało nam się rozszerzyć zakres działalności firmy o inne gałęzie przemysłu spożywczego takie jak: cukrownie, rozlewnie wód mineralnych i napojów, mleczarnie, jak również zakłady przetwórstwa owocowo - warzywnego.

Obecnie wykonujemy również prace w sektorze energetycznym, a także przemyśle chemicznym oraz petrochemicznym. Swoim zaufaniem obdarzyło nas wiele znaczących firm z w/w branż.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA jest specjalistyczną firmą inżynierską realizującą zadania projektowe i wykonawcze w przemyśle spożywczym, chemicznym, rafineryjno-petrochemicznym, energetycznym, a także w sektorze ochrony środowiska.

Podstawą działalności spółki jest wykonawstwo zaawansowanych technologicznie projektów, głównie na rzecz dużych zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych.

Działalność spółki koncentruje się na wykonaniu projektu, montażu, modernizacji oraz remontach instalacji przemysłowych, urządzeń technologicznych, zbiorników magazynowych, jak również montażu konstrukcji stalowych.
Spółka prowadzi również prace w charakterze generalnego wykonawcy oraz realizację obiektów "pod klucz"
Firma NIWA dysponuje własnym zapleczem wykonawczym, halą produkcyjną, warsztatem oraz magazynem.
Wysoki standard wykonywanych przez NIWA usług potwierdza kontynuowanie zamówień przez najbardziej wymagających klientów krajowych i zagranicznych.
Firma wykonała ponad 250 inwestycji zagranicznych w 34 krajach.

Przedmiotem działalności Firmy NIWA są:
Instalacje technologoiczne
Produkcja zbiorników i urządzeń dla przemysłu
Konstrukcje stalowe
Generalne wykonastwo
dla następujących gałęzi przemysłu:
Przemysł spożywczy
- Cukrownie
- Browary i gorzelnie
- Rozlewnie soków, wód i napojów
Przemysł chemiczny
Przemysł rafineryjno - petrochemiczny
Sektor ochrony środowiska

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl