PROMOST CONSULTNG
T.Siwowski Spółka Jawna
 

 
Adres:
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
 
WWW:
www.promost.pl
Działalność:

 
PROMOST CONSULTNG T.Siwowski Spółka Jawna rozpoczęła działajność w dniu 5.09.1995 jako Pracowania Projektowa „Promost Consulting”. Przedmiotem działalności naszej Firmy jest projektowanie i kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie inżynierii lądowej, budownictwa komunikacyjnego oraz ochrony środowiska. Firma wykonuje zadania dla jednostek administracji rządowej
 i samorządowej różnego szczebla, dla kolei, firm wykonawczych, a także inwestorów prywatnych. Pracowania Projektowa „Promost Consulting” współdziała z Klientem w jego zamierzeniach, począwszy od opracowania studiów i koncepcji poprzez wykonanie projektu, po nadzór autorski oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Stały kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry Mostów Politechniki Rzeszowskiej zapewnia wszystkim pracownikom Firmy dopływ najnowszych informacji, technologii i wiedzy dostępnych na uczelni. Dzięki temu w naszych projektach oraz podczas prowadzonych inwestycji stosujemy współczesne i sprawdzone rozwiązania techniczne, technologiczne
 i materiałowe dostępne obecnie na polskim rynku.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl