RES trainer sp. z o.o.

 
Adres:
ul. Hanasiewicza 4
35-103 RZESZÓW
 
WWW:
www.instalatorzy.edu.pl
 
Działalność:Firma RES trainer sp. z o.o. działa w branży szkoleniowej i zajmuje się realizacją zaawansowanych kursów z zakresu instalacji w budownictwie. RES trainer sp. z o. o. jest pierwszą jednostką szkoleniową w Polsce, która otrzymała akredytację Prezesa UDT na realizację szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu Instalatora OZE. Akredytacja UDT została przyznana Spółce dla wszystkich pięciu rodzajów odnawialnych źródeł energii, które zgodnie z nowym prawem energetycznym wchodzą w zakres certyfikacji Instalatora OZE. Są to: słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, piece i kotły na biomasę, płytkie systemy geotermalne.Szkolenia dla firmy RES trainer sp. z o. o. prowadzą doświadczeni trenerzy o wysokich kompetencjach, zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem od podstaw instalacji OZE. Szkolimy w całej Polsce.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl