Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SARZYNA” Bogusław Miazga

 
Adres:
Sarzyna 464 a
37-310 Nowa Sarzyna
 
WWW:
strona w budowie
 
Działalność:

 

Działalność: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SARZYNA” Bogusław Miazga, jest nowoczesną dynamicznie rozwijającą się firmą handlową działającą na rynku Polskim jak i na rynkach zagranicznych Europy wschodniej.
Posiadamy kontakty handlowe z takim krajami jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan.
Działamy również w branży chemicznej związanej z formulacji i konfekcją środków ochrony roślin.
Importujemy specjalistyczne opakowania COEX do konfekcji wyrobów chemicznych.
Zajmujemy się importem biomasy dla Polskiego przemysłu energetycznego.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl