SECMA w Dębicy

 
Adres:
ul. Osiedlowa 11
39-200 Dębica
 
WWW:
www.secma.pl
 
Działalność:


 • sprzedaż i dystrybucja najnowocześniejszych narzędzi skrawających o wymiarach metrycznych i calowych z najwyższymi parametrami do toczenia, frezowania i wiercenia

 • doradztwo w zakresie zastosowania, doboru i eksploatacji narzędzi skrawających

 • usługi doradcze i konsultingowe w zakresie: projektowania, wdrażania, doskonalenia, auditowania,   nadzorowania, certyfikowania: systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001/OHSAS,
   
 • usługi doradcze i konsultingowe w zakresie: projektowania, wdrażania, doskonalenia, auditowania, nadzorowania, certyfikowania aplikacji sektorowych systemów zarządzania np. dla branży: motoryzacyjnej ISO/TS 16949, medycznej ISO 13485, lotniczej AS 9100, spawalniczej ISO 3834.
 •    

   

                            

  CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
  ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
  tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
  e-mail : iph@iph.rzeszow.pl