SOLAR-BIN m.e.s.

 
Adres:
ul. Boya-Żeleńskiego 27,
35-959 Rzeszów
 
WWW:
www.solar-bin.pl

 
Działalność:


Usługi w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych w budownictwie mieszkaniowym i w przemyśle, technologiczne instalacje grzewcze dla przemysłu. Sprzedaż materiałów i urządzeń. Serwis i eksploatacja.

Oferta współpracy
Udział w każdym etapie procesu inwestycyjnego, od projektowania poprzez dostawę urządzeń, wykonawstwo, serwis, eksploatację, w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych dla budownictwa i przemysłu.
Szczególne zainteresowanie technologiami w zakresie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne).

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE 
ul. Słowackiego 24/47 Rzeszów 35-060   
 tel/fax : +48 (017)854 90  49 , 50, 51   
    e-mail
: iph@rwa.pl