"Solbet
- Kolbuszowa" S.A.

 
Adres:
ul. Kolejowa 10
36-100 Kolbuszowa
 
WWW:
www.solbet-kolbuszowa.com.pl
 
Działalność:

 

Główne produkty tego zazkładu to:

 • płyty stropowe kanałowe
 • stropy "Teriva"
 • rury betonowe i żelbetowe Vipro
 • studzienki kanalizacyjne
 • płyty dachowe
 • strunobetonowe żerdzie wirowane
 • żerdzie energetyczne ŻN
 • słupy telefoniczne SŻT
 • elementy brukowe
 • inne wyroby betonowe

 •    

   

                            

  CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
  ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
  tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
  e-mail : iph@iph.rzeszow.pl