SOTER Sp. z o.o.

   
Adres:  
ul. Towarowa 4
36-100 Kolbuszowa
 
WWW:
www.soter.biz.pl

Działalność:


    Firma SOTER posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarach: ochrony osób i mienia, outsourcingu pracowniczego oraz usług porządkowych. Współpracujemy zarówno z Klientami sieciowymi, firmami oraz osobami fizycznymi.

    Firma SOTER Sp. z o. o. powstała w styczniu 2006 roku. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L – 0100/06 zezwalającą na wykonywanie usług ochrony mienia firma otrzymała w maju 2006 r.
Status Zakładu Pracy Chronionej SOTER Sp. z o.o. uzyskała w maju 2007 roku. Firma udziela ulgi w obowiązkowej składce PFRON w wysokości od 35 do 50 % wartości na wykonanie swych usług.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl