SYKOMA S.A.

 
Adres:
ul. Moniuszki 8
35-017 Rzeszów

 
WWW:
www.sykoma.pl
 
Działalność:


SYKOMA S.A   istnieje na rynku od 1987 roku. Jest to pierwsza spółka akcyjna jaka została założona w Polsce  Południowo- Wschodniej.

          Przez wiele lat podstawowym przedmiotem działalności Spółki było wprowadzenie na rynek nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.

         Od kilku lat główny profil działalności stanowią inwestycje kapitałowe oraz realizacja usług doradczych
i opracowań analitycznych na rzecz przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

         Istotną naszą działalnością jest współpraca z branżą medyczną oraz instytucjami finansowymi
(banki), w zakresie budowy i wynajmu specjalistycznych obiektów w wymienionych branżach.

         Korzystamy z bogatego zaplecza intelektualnego i technicznego. Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami reprezentującymi zróżnicowane specjalności w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. W przypadku inżynierii finansowej nasi pracownicy mają wybitne osiągnięcia.

 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl