TUV NORD POLSKA Sp. z o.o.
Rzeszów

 
Adres:
ul. Słowackiego 24/53
35-060 Rzeszów

 
WWW:
www.tuv-nord.pl
 
Działalność:  
   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl