Zakład Usług Budowlano-Montażowych "WODMEL" Spółka Jawna.

 
Adres:


 
ul. Cmentarna 25 (obok Cmentarza Parafialnego)
39 - 200 Dębica


 

WWW:

www.wodmel.net.pl

 

Działalność:
Firma "WODMEL" powstała w 1991 roku. Prowadzimy usługi w zakresie: budowy kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody, melioracji i konserwacji urządzeń melioracyjnych, oraz budowy dróg, placów, chodników, układanie bruku, małej architektury ogrodowej . Od 2001 roku posiadamy certyfikat Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego. A od 2005 roku Certyfikat Fair Play oraz Gryf Powiatu Dębickiego.
   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl