Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

 
Adres:
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
 
WWW: www.wodociagi.debica.pl
 
Działalność:

 

Dębickie Wodociągi istnieją już niemal pół wieku. Za początek naszej historii przyjmuje się rok 1958, kiedy to rozpoczął działalność Zakład Uzdatniania Wody w Dębicy. Równolegle z budową Stacji Uzdatniania Wody (1956-1958) powstawały pierwsze sieci wodociągowo-kanalizacyjne miasta. Zakład zajmujący się gospodarką wodno-ściekową przez okres swej działalności przechodził różnego rodzaju przekształcenia i reorganizacje funkcjonując jako zakład wodno–kanalizacyjny w wielobranżowym przedsiębiorstwie komunalnym typu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zakład Terenowy Wod.-Kan. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębicy itp. Początki były stosunkowo skromne: zakład posiadał stację wodociągową o wydajności 7 000 m3/d, sieć wodociągową i kanalizacyjną długości kilkunastu kilometrów, kilkunastu członków załogi. Kolejne dziesięciolecia to okres wytężonej pracy w celu zapewnienia dostawy wody dla rozwijającego się miasta.


   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl