ZETO-RZESZÓW
Sp. z o.o.

 
Adres:
ul. Rejtana 55
35-326 Rzeszów


 
WWW:
www.zetorz.com.pl

 
Działalność:

 

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. powstał w lipcu 1966 roku. Jego dzieje trwale przeplatają się z historią informatyzacji i komputeryzacji regionu południowo-wschodniej Polski. Stanowimy jej nieodłączną część i jesteśmy z tego dumni. Wiedza i doświadczenia, zdobywane od przeszło 40 lat, dają nam miejsce wśród największych i najlepszych firm komputerowych w regionie Podkarpacia. Nasze działania skierowane są na kompleksową obsługę teleinformatyczną klienta z zagwarantowaniem najwyższego poziomu usług.

3 lipca 2003 roku zostało otwarte w ZETO-RZESZÓW Regionalne Przedstawicielstwo Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej "SIGILLUM".

   

 

                          

CZŁONEK ZAŁOŻYCIEL IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl