Zakłady Magnezytowe
"Ropczyce" S.A.

 
Adres:
ul. Postępu 15c
02-676
Warszawa
 
WWW:
www.ropczyce.com.pl

 
Działalność:

 

  • Producent zasadowych wyrobów ogniotrwałych
  • Hutnictwo żelaza i stali 
  • Przemysł‚ metali nieżelaznych 
  • Przemysł‚ cementowniczy 
  • Przemysł‚ wapienniczy 
  • Przemysł‚ szklarski 
  • Przemysł‚ odlewniczy

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl