ZM Service Sp. z o.o.

 

 
Adres:

ul. Przemysłowa 1
39-100 Ropczyce

 

WWW:
www.zmservice.eu

 
Działalność:

 

  • projektowanie, wykonawstwo oraz montaż maszyn i urządzeń na potrzeby przemysłu wyrobów   ogniotrwałych, hutnictwa i cementowni,  
  • kompleksowe wykonawstwo linii technologicznych,  
  • bieżące utrzymanie ruchu w zakresie mechanicznym i elektroenergetycznym,  
  • usługi remontowe,  
  • obróbka skrawaniem, ślusarstwo i spawanie.
   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl