ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH
im. Mikołaja Spytka Ligęzy
w Rzeszowie

 
Adres:
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów

 
WWW:
www.zsg.rzeszow.net.pl

 
Działalność:


Zespól Szkól Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, co roku opuszcza ponad trzystu absolwentów, dostarczając gastronomii i hotelarstwu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Każdy z nich z dumą podkreśla, że ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest wysoko umieszczona. Nasi wychowankowie z szacunkiem wspominają znaną w środowisku szkołę zwaną popularnie "gastronomikiem" bądź "garami".
Wykwalifikowana kadra nauczycieli pracuje nad tym, aby absolwent naszej szkoły był otwarty, uczciwy, odpowiedzialny, przygotowany do świadomej aktywności w dorosłym życiu. Na naszych absolwentów czeka Polska i Europa.

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl