Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


 

Krok po kroku


Krok 1 UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

Eksporter przekazuje Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą. Więcej w zakładce Uwierzetelnianie eksportera- poniżej.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych w Izbie informacji, Eksporter kontaktuje się z Izbą drogą elektroniczną, lub telefonicznie pod numerami: 17 854 90 50

Krok 2 WNIOSKOWANIE

A. URUCHOMIENIE PROCEDURY WYSTAWIENIA ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Eksporter wypełnia jeden z niżej wymienionych formularzy:

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera:

wzor-wypelnienia-wniosku-dla-eksportera-wkc

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla eksportera i producenta

wzor-wypelnienia-wniosku-dla-eksportera-i-producentawkc

WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU przeznaczony dla reeksportera wzor_wypelnienia_wniosku_dla_reeksportera_wkc

Równolegle wnosi na rzecz Izby na konto Bank Millennium SA 38 1160 2202 0000 0002 7254 0050 obowiązujące opłaty w formie przedpłaty, zgodnie z cennikiem.

Eksporter przesyła do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie drogą elektroniczną na adres: akus@iph.rzeszow.pl, lbylina@iph.rzeszow.pl lub rkisala@iph.rzeszow.pl wypełniony wniosek (w wersji PDF podpisany przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania firmy oraz w wersji edytowalnej WORD), fakturę eksportową, dokumenty potwierdzające pochodzenie oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Przesłanie powyższych dokumentów powoduje rozpoczęcie procedury wystawienia świadectwa pochodzenia.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie po sprawdzeniu przesłanego wniosku i załączonych dokumentów oraz ich weryfikacji pod kątem ustalenia pochodzenia towaru zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

B. USTALENIE TREŚCI ŚWIADECTWA

Eksporter wypełnia dane do świadectwa pochodzenia: dane-na-swiadecta-pochodzenia i przesyła je w wersji edytowalnej WORD do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie drogą elektroniczną na adres: akus@iph.rzeszow.pl, lbylina@iph.rzeszow.pl lub rkisala@iph.rzeszow.pl. Izba po sprawdzeniu treści świadectwa zawiadamia Eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. Jeżeli świadectwo pochodzenia ma być wystawione w innej wersji językowej niż polska, Eksporter dostarcza wymagane zapisy.

C. NADRUK NA URZĘDOWYM DRUKU
Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie i Eksportera treści świadectwa następuje jego wydruk na druku urzędowym świadectwa.

Krok 3 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Po uzgodnieniu i przesłaniu do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie:

Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną
Załączników do Wniosku,
Wypełnionych formularzy świadectwa pochodzenia (jeżeli Eksporter pobrał wcześniej druki urzędowe),
Innych uzgodnionych dokumentów, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie wystawia świadectwo pochodzenia.
Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane w uzgodnionym trybie na biurko Eksportera.

 


 Kontakt do biura:
Ryszard Kisała
Paulina Dobrzańska
Mateusz Borowiec

tel. 17 854 90 50 

 

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl