Strona g堯wna | O Izbie | Cz這nkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu g堯wneGaleria

O IzbieIzba Przemys這wo - Handlowa w Rzeszowie zarejestrowana
zosta豉 dnia 7 grudnia 1990 w S康zie Rejonowym
- S康 Gospodarczy w Rzeszowie,
KRS 0000171929
REGON: 005151703
NIP: 813-02-68-780
KONTO: PKO BP SA 27 1020 4391 0000 6802 0078 8752


Jako organizacja samorz康u gospodarczego, zrzeszaj帷a na zasadach dobrowolno軼i podmioty gospodarcze, stawia sobie za cel :
„ROZW粑 GOSPODARCZY WOJEW笈ZTWA PODKARPACKIEGO”

Realizuje go g堯wnie poprzez:
- tworzenie wzajemnie korzystnych powi您a gospodarczych,
- zdobywanie partner闚 i rynk闚 zbytu w kraju i za granic,
- prowadzenie banku informacji z wi瘯szo軼i kraj闚 Europy
i wielu 鈍iata ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem kraj闚WNP,
- organizowanie wsp馧pracy z Ukrain, S這wacj,
W璕rami, Czechami, Bu貪ari, Niemcami, Grecj, Portugali, Rosj, Austri, Francj, Rumuni i innymi,
- informacj i doradztwo gospodarcze,
- wywiadowni gospodarcz,
- pomoc w rozwi您ywaniu bie膨cych problem闚 firm, powstaj帷ych w szczeg鏊no軼i w kontaktach z administracj pa雟twow, samorz康ow, instytucjami finansowymi, itp.,
- wspieranie inicjatyw gospodarczych,
- wymian informacji i do鈍iadcze,
- realizacj serwisu gospodarczego,
- realizacj internetowego systemu informacji gospodarczej.

Izba nasza obejmuje swoim dzia豉niem obszar
Wojew鏚ztwa Podkarpackiego. Zrzeszamy ponad 170 firm. Wsp馧pracujemy bezpo鈔ednio z oko這 5000 firm, docieramy do blisko 10 000 firm, a dzia豉nia nasze w sprawach og鏊nych dotycz wszystkich podmiot闚 gospodarczych. Z naszego wsparcia korzystaj w豉dze pa雟twowe i samorz康owe r騜nych szczebli.

Prac Zarz康u kontroluje na bie膨co Rada Nadzorcza
w 7-osobowym sk豉dzie oraz Komisja Rewizyjnaw 3-osobowym sk豉dzie.

ZAKRES USΣG IZBY:

Informacja
1. regionalna informacja gospodarcza, zbudowana w oparciu
o system REGON z obszaru wojew鏚ztwa, uzupe軟iana systematycznie i poszerzana o informacje uzyskane w drodze ankietowania, wywiadu gospodarczego, legalizacji dokument闚
eksportowych, udzia逝 w imprezach i konkursach, wpisu do Serwisu Gospodarczego oraz w wyniku wsp馧pracy
z organizacjami oko這biznesowymi i wyspecjalizowanymi firmami promocyjnymi,

2. og鏊nopolska informacja gospodarcza, uzyskiwana w ramach wsp馧pracy z innymi izbami regionalnymi, nale膨cymi do sieci OSIG, jak te izbami bran穎wymi i bilateralnymi,

3. baza informacyjna z obszar闚 kraj闚 obj皻ych porozumieniem CCCC,

4. informacje uzyskiwane w ramach wsp馧pracy z innymi izbami europejskimi oraz z innych 廝鏚e, z kraj闚 takich jak np.: Czechy, Niemcy, Austria, Rumunia, Holandia, Anglia, Francja, Finlandia, W這chy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, S這wenia, S這wacja, Bu貪aria itd.

5. informacje z innych kraj闚 鈍iata, jak USA czy Egipt.

Oferty
Dysponujemy du膨 ilo軼i ofert sprzeda篡, zakupu i wsp馧pracy
z r騜nych kraj闚.

Kursy, Szkolenia
Przepisy celne
Przepisy podatkowe
Ubezpieczenia spo貫czne
Szkolenie sprzedawc闚 detalicznych wraz z obs逝g
kas fiskalnych
Szkolenie s逝瘺 handlowo-marketingowych przedsi瑿iorstwa
Szkolenie s逝瘺 finansowo-ksi璕owych
Szkolenie personelu magazynowego
Ksi璕owo嗆 wraz z obs逝g kas fiskalnych
Profesjonalna obs逝ga biura
毒鏚豉 finansowania inwestycji
Rozliczeniaweksporcie i imporcie
Kursy na cz這nk闚 Rad Nadzorczych w Sp馧kach
Skarbu Pa雟twa

Seminaria, Warsztaty treningowe
Zarz康zanie przez jako嗆TQM
Narz璠zia Controlingu
Narz璠zia zarz康zaniawtym ISO
Zarz康zanie przez system informacji marketingowej
Zarz康zanie zasobami ludzkimi
Umiej皻no嗆 zarz康zania czasem
Analiza strategiczna
Wizja i strategia firmy
Feasibility study (Studium wykonalno軼i)
Kontrakt mi璠zynarodowy
INCOTERMS
Biznes Plan
Bud瞠towanie
Sterowanie zyskiem
Analiza warto軼i
Analiza ekonomiczno-finansowa
Sztuka negocjacjiwbiznesie
Trening kreatywno軼i
Analiza Rynku
Jak budowa i umacnia pozycj konkurencyjn firmy
Samoocena - narz璠zie rozwoju i skutecznej walki z konkurencj
Motywacyjne systemy wynagradzania
Umiej皻no軼i przedstawiciela handlowego
Zarz康zanie Marketingowe - Studium Sprzeda篡
Jak sprzedawa z zyskiem
Psychologia w procesie sprzeda篡

Doradztwo
kt鏎e prowadzimy w zakresie prawa, marketingu, finans闚, wsp馧pracy z zagranic.

Konferencje
organizowane przy wsp馧udziale radc闚 handlowych ambasad RP w Republice Czeskiej, Niemczech, Austrii, Rumunii, Holandii, Anglii, Francji, W這szech, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, S這wacji,
Bu貪arii i na W璕rzech, dla pokazania mo磧iwo軼i prawnych, preferencji i systemu zach皻 oraz dziedzin dla wsp馧pracy. S one po陰czone z misjami gospodarczymi, oraz imprezami targowymi.

Certyfikaty i wyr騜nienia
Przyznajemy firmom:
1. Certyfikat „Wiarygodna Firma Wojew鏚ztwa
    Podkarpackiego”
2. Z這ta i Srebrna Statuetka

Misje gospodarcze
w豉sne i obce, organizowane w Polsce i za granic, zbiorowe
i indywidualne, w zale積o軼i od potrzeb.W豉sne misje organizujemy do: Niemiec, Rosji, Portugalii, Grecji, W這ch, Rumunii, Austrii, Bu貪arii, Czech oraz na W璕ry, Ukrain i S這wacj.

Targi
Posiadamy kalendarze i informacje wraz z warunkami uczestnictwa, a cz瘰to arkusze zg這sze bardzo wielu imprez targowych. Pomagamy firmom w procesie zg這szenia, r闚nie
w zakresie t逝maczenia informacji i ofert.

Inne imprezy promocyjne
Posiadamy informacje i zaproszenia dla firm na inne imprezy promocyjne, min. organizowane przez rz康 RP, Urz康 Wojew鏚zki, Urz康 Marsza趾owski. Udzielamy informacji
i pomocy w staraniach o pomoc finansow dla promocji pro eksportowej.

Kojarzenie firm
Podejmujemy si kojarzenia firm dla potrzeb handlu, us逝g, wsp馧pracy oraz czynnych i biernych partner闚 do sp馧ek, r闚nie dostawc闚 nowych technologii.

圭ie磬i finansowania
Poszukujemy 軼ie瞠k finansowania i pomagamy w ich wyborze.

Wywiadownia
Realizujemy zlecenia krajowe i zagraniczne z zakresu wywiadu gospodarczego w ramach sieci og鏊nopolskiejoraz samodzielnie.

Windykacja nale積o軼i
Podejmujemy r騜nego rodzaju starania, w tym mediacje,dla odzyskania nale積o軼i, r闚nie od p豉tnik闚 zagranicznych.

Legalizacja dokument闚 eksportowych
Prowadzimy doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokument闚 eksportowych oraz legalizacj takich dokument闚 na kraje poza Uni Europejsk.

Ekspertyzy i opinie
Opracowania tego typu realizujemy na potrzeby Rz康u (Komitetu Integracji Europejskiej), Wojewody, Marsza趾a i innych instytucji.

Us逝gi informatyczne
Prowadzimy „Serwis Gospodarczy” oraz 鈍iadczymy r騜ne us逝gi informatyczne i internetowe (strony internetowe).

Us逝gi marketingowe
安iadczymy us逝gi promocyjne i marketingowe dla firm.

Dotacje i dofinansowania dla firm
安iadczymy us逝gi doradcze oraz przygotowujemy dokumenty dla firm ubiegaj帷ych si o dotacje i dofinansowanie ze 鈔odk闚 rz康owych i UE.

Realizacja projekt闚 unijnych
Izba realizuje r騜ne projekty ze 鈔odk闚 unijnych.

                                           FILM

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSΜWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. S這wackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl