Strona g堯wna | O Izbie | Cz這nkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu g堯wneGaleria

Projekty UE
 

Harmonogram nabor闚 wniosk闚 w dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok


1. Projekty realizowane przez
Izb Przemys這wo-Handlow w Rzeszowie:


„Wzmocnienie kszta販enia zawodowego w kontek軼ie praktyki firmowej”

Izba Przemys這wo-Handlowa w Rzeszowie, jako partner Izby Przemys這wo-Handlowej
w Preszowie (S這wacja) realizuje projekt pn. „Wzmocnienie kszta販enia zawodowego w kontek軼ie praktyki firmowej”, wsp馧finansowany przez Uni Europejsk z EFRR w ramach 鈔odk闚 INTERREG PL-SK 2014-2020. Jego g堯wne za這瞠nia to identyfikacja aktualnego stanu kszta販enia zawodowego
i potrzeb rynku pracy, aktywizacja wsp馧pracy szkolnictwa zawodowego z przysz造mi pracodawcami, czyli firmami regionu przygranicznego, jak r闚nie
W ramach realizacji projektu w Preszowie (S這wacja) dn. 22 wrze郾ia 2017r. odby豉 si konferencja inauguracyjna, w trakcie kt鏎ej zaprezentowano g堯wne cele projektu, a tak瞠 stan kszta販enia zawodowego na S這wacji, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem przyk豉d闚 istniej帷ej wsp馧pracy na p豉szczy幡ie szko豉 zawodowa- pracodawca.
W dniach 26-27 wrze郾ia 2017r. w Rzeszowie zorganizowana zosta豉 wizyta studyjna s這wackich przedsi瑿iorc闚 i przedstawicieli s這wackich szk馧 zawodowych. W ramach wizyty partnerzy ze S這wacji mieli mo磧iwo嗆 zapozna si ze struktur i systemem kszta販enia zawodowego w Polsce, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem powiatu rzeszowskiego. Odwiedzili Zesp馧 Szk馧 Energetycznych i Zespo逝 Szk鏊 Technicznych, a tak瞠 dwie firmy efektywnie wsp馧pracuj帷e z tymi szko豉mi tj. firm Elektromonta Rzesz闚 S.A. i firm FRIBRAIN Sp. z o.o.2. Projekty zrealizowane przez
Izb Przemys這wo –Handlow w Rzeszowie:

安i皻okrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany - to grupa przedsi瑿iorstw regionu 鈍i皻okrzyskiego i podkarpackiego bran篡 budowlanej, wsp馧pracuj帷ych wzajemnie ze sob oraz jednostkami samorz康owymi i administracj pa雟twow. Celem wsp馧pracy jest zbudowanie mechanizm闚 umo磧iwiaj帷ych i u豉twiaj帷ych uzyskanie dost瘼u do wiedzy, transfer i wdra瘸nie najnowszych osi庵ni耩 technologicznych, obni瞠nie koszt闚 dzia豉lno軼i bie膨cej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomi璠zy przedsi瑿iorstwami – cz這nkami klastra budowlanego.


Partnerstwo Wschodnie jest pierwsz polsk inicjatyw wprowadzon do systemu stosunk闚 zewn皻rznych Unii Europejskiej, kt鏎ego zadaniem jest zbli瞠nie i integracja pa雟tw Europy Wschodniej z Uni Europejsk.

Dypolm WSPiA przepustk do biznesu

Wzmocnienie i rozw鎩 potencja逝 dydaktycznego uczelni
oraz zwi瘯szenie liczby absolwent闚 kierunk闚 o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 

Izba Przemys這wo - Handlowa w Rzeszowie - Partner Wy窺zej Szko造 Prawa i Administracji W realizacji Projektu


Okres realizacji projektu:
od 01.01.2011 do 30.06.2015W okresie od lutego do grudnia 2013 roku Izba Przemys這wo-Handlowa w Rzeszowie, jako partner Wojew鏚ztwa Podkarpackiego, zrealizowa豉 projekt pod nazw „Podkarpackie wspomaga rozw鎩 regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”.

Eksperci Izby przeprowadzili w czterech miastach regionu Kacheti , Telavi, Kvareli, Sighanaghi
i Guriaani warsztaty w kt鏎ych uczestniczyli przedsi瑿iorcy z tego regionu. Tematem warsztat闚 by這:

- prowadzenie dzia豉lno軼i w UE,

- przepisy celne w obrocie gospodarczym mi璠zy
UE a innymi krajami,

- certyfikacja wyrob闚 przeznaczonych na rynek UE,

- zarz康zanie we wsp馧czesnych warunkach gospodarowania
na przyk豉dzie UE.

 

Izba Przemys這wo - Handlowa w Rzeszowie
w okresie od 01.06.2013r. do 30.11.2013r. zrealizowa豉 projekt:
"Wizyta studyjna w Szwajcarii szans na wzrost potencja逝 gospodarczego firm cz這nkowskich Izby Przemys這wo-Handlowej
w Rzeszowie."
G堯wnym celem projektu by這 nawi您anie i sta貫 wzmacnianie relacji z izb gospodarcz ze Szwajcarii poprzez realizacj wsp鏊nych dzia豉 w zakresie mi璠zynarodowej wsp馧pracy gospodarczej,
a tak瞠 wymian do鈍iadcze i przej璚ie dobrych praktyk
w obszarze dzia豉lno軼i samorz康u gospodarczego. 
Izba Przemys這wo-Handlowa w Rzeszowie realizuje projekt: "Sieciowanie transgraniczne w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemys這wej i oszcz璠zania energii w skr鏂ie EKO-NET"Izba Przemys這wo-Handlowa w Rzeszowie realizuje projekt PLATO. Celem projektu jest profesjonalizacja  ma造ch i 鈔ednich firm. Plato, dzi瘯i przekazywaniu najlepszych wzorc闚, wspieraniu mi璠zynarodowych do鈍iadcze i aktywnej sieci kontakt闚, pomaga polskim firmom w przygotowaniu do dzia豉nia na rynkach europejskich.


Kignet - izbowy system wsparcia innowacyjno軼i przedsi瑿iorstw


Equal - System przeciwdzia豉nia powstawaniu bezrobocia na terenach s豉bo zurbanizowanych


GATOM
Edukacja doros造ch w celu zwi瘯szenia ich mobilno軼i zawodowej3. Projekty firm cz這nkowskich
Izby Przemys這wo-Handlowej w Rzeszowie:


Yanko Sp. z o.o. realizuje w latach 2007-2008
projekt pn. Wzrost innowacyjno軼i...


FIRMA
FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
PROMUJE WOJEW笈ZTWO PODKARPACKIE UCZESTNICZ。
W MI犵ZYNARODOWYCH TARGACH POZNA垶KICH
POLAGRA TECH 2010
SALON MASZYN I URZ.ZE DLA PRZEMYSΣ SPO玆WCZEGO
13-16 WRZESIE 2010

FIRMA
FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
UTRWALA POZYTYWNY WIZERUNEK WOJEW笈ZTWA PODKARPACKIEGO UCZESTNICZ。
W MI犵ZYNARODOWYCH TARGACH POZNA垶KICH POLAGRA TECH 2011
SALON MASZYN I URZ.ZE DLA PRZEMYSΣ SPO玆WCZEGO
12-15 WRZESIE 2011

4.Projekty rekomendowane przez Izb Przemys這wo-Handlow w Rzeszowie.


NAUKA – STA – GOSPODARKA
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych bran瘸ch Podkarpacia

Elektroniczny Punkt Kontaktowy

Krajowa Izba Gospodarcza jako partner Ministerstwa Gospodarki w realizacji projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej” w zakresie Dzia豉nia "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego”, serdecznie zaprasza do zapoznania si z funkcjonalno軼iami elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) za po鈔ednictwem platformy biznes.gov.pl.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy umo磧iwia przedsi瑿iorcom znalezienie szczeg馧owych informacji o interesuj帷ej ich dziedzinie dzia豉lno軼i gospodarczej, takich jak w豉軼iwe przepisy prawa, kontakty do organ闚 realizuj帷ych procedur czy sposob闚 i warunk闚 dost瘼u do rejestr闚 publicznych. EPK oferuje tak瞠 pomoc przedsi瑿iorcom poprzez „Help Desk”, gdzie na pytania przedsi瑿iorc闚 odpowiadaj konsultanci oraz eksperci z w豉軼iwych urz璠闚 administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.
 


 
Zobacz
IZBA PRZEMYSΜWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. S這wackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl