Menu

 

O projekcie

 

W okresie od  1.06.2013r.-30.11.2013r., Izba  Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie zrealizowała projekt pt. „Wizyta studyjna w Szwajcarii szansą na wzrost potencjału gospodarczego firm członkowskich Izby Przemyslowo-Handlowej w Rzeszowie”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
W okresie realizacji projektu wykonano  wszystkie zaplanowane zadania w poniżej wymienionych etapach.

1. Etap poszukiwania izby szwajcarskiej zainteresowanej podjęciem współpracy z IPH w Rzeszowie.

W tym okresie dokonano analizy rynku szwajcarskiego pod względem zainteresowania współpracą zagraniczną oraz przeanalizowano regiony najkorzystniejsze do podjęcia takiej współpracy. Następnie wykorzystując kontakty międzynarodowe firm członkowskich Izby, wykonując wiele rozmów telefonicznych oraz kontaktów poprzez korespondencję mailową znaleziono Izbę Przemysłowo-Handlową kantonu Thurgau.

2. Równocześnie z pierwszym etapem realizacji rozpoczęto „DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE PROGRAMU WSPARCIA ORAZ PROJEKTU” i wykonywano je na każdym etapie realizacji projektu, tj.:

a)zaprojektowano i zakupiono baner typu roll-up

b)zaprojektowano i zakupiono plakat do siedziby izby

c)zaprojektowano i zakupiono długopisy z logo programu

d)zaprojektowano i zakupiono notesy z logo programu

e)zaprojektowano i zakupiono smycze promocyjne

f)zaprojektowano i wykonano ulotki promocyjne w trzech szatach graficznych po 170 sztuk, razem 510 sztuk. Ulotki te rozdawano na wszystkich organizowanych przez IPH imprezach np. Gala Wiarygodnych Firm i Liderów Województwa Podkarpackiego w Filharmonii Podkarpackiej, szkolenia i seminaria od czerwca do listopada, "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy" w Hali na Podpromiu, Targi Pracy WSPiA oraz podczas wizyt dyrektora biura IPH w firmach województwa podkarpackiego,

g)stworzono na portalu internetowym IPH www.iph.rzeszow.pl podstronę ( zaprojektowano i uruchomiono podstronę projektu), na której na bieżąco aktualizowano informacje o projekcie

h)sporządzono prezentację informacyjno-promocyjną programu wsparcia i realizowanego projektu oraz pokazywano ją podczas wszystkich organizowanych przez IPH w Rzeszowie imprezach: Gala Wiarygodnych Firm i Liderów Województwa Podkarpackiego w Filharmonii Podkarpackiej, szkolenia i seminaria od czerwca do listopada 2013r, spotkania w firmach podczas 2 wizyt studyjnych w Szwajcarii, "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy" w Hali na Podpromiu, Targi Pracy WSPiA oraz podczas wizyt dyrektora biura IPH w Rzeszowie w firmach województwa podkarpackiego,

i)zaprojektowano i zakupiono reklamę magnetyczną na samochód

3. Następnie rozpoczęto poszukiwanie firm z województwa podkarpackiego, zainteresowanych rynkiem szwajcarskim i działanie to realizowano systematycznie podczas całego okresu trwania projektu.

4. Kolejny etap to przygotowania do I wyjazdu studyjnego.

Przygotowano prezentację IPH w Rzeszowie oraz województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału gospodarczego, firm zrzeszonych w IPH.

Przygotowano prezentacje oraz materiały w języku niemieckim firm zainteresowanych współpracą z rynkiem szwajcarskim.

5. W I wyjeździe studyjnym w Szwajcarii w dniach od 11 do 14 czerwca 2013 r. wzięło udział 6 przedstawicieli IPH w Rzeszowie, w tym wiceprezes zarządu IPH w Rzeszowie i 5 przedsiębiorców (członków IPH).

Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z przedstawicielami szwajcarskiej IPH kantonu Thurgau w Szwajcarii, na którym odbyła się prezentacja Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, prezentacja województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału gospodarczego, prezentacja firm zrzeszonych w IPH w Rzeszowie oraz zainteresowanych współpracą z rynkiem szwajcarskim. Następnie odbyły się rozmowy robocze, mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami obu izb, zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gospodarczego w obu krajach.

W ramach tego wyjazdu studyjnego odbyły się także 4 wizyty delegacji polskiej w firmach szwajcarskich oraz pozyskano wstępne kontakty gospodarcze możliwe do wykorzystania przez grupy docelowe projektu, czyli przedsiębiorców zrzeszonych w IPH i firm z woj. podkarpackiego.

6. Na zakończenie I wyjazdu studyjnego podpisano list intencyjny dot. współpracy między IPH w Rzeszowie,  a Izbą kantonu Thurgau

7. Następnie kontynuowano poszukiwanie polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem szwajcarskim.

8. W wyniku zaproszenia IPH w Rzeszowie trzej przedstawiciele IPH kantonu Thurgau złożyli w dniach od 5 do 8 września 2013 roku wizytę w Rzeszowie. IPH przygotowała całą logistykę wizyty, spotkań i rozmów.

Podczas wizyty gości ze Szwajcarii odbyły się:

a) rozmowy robocze przedstawicieli obu izb,

b) wizyty w wybranych firmach woj. podkarpackiego,

c) prezentacja profili polskich firm znalezionych przez IPH, zainteresowanych rynkiem szwajcarskim

d)rozmowy biznesowe

Przedstawiciele izby szwajcarskiej wzięli również udział w "Alpejsko-Karpackim Forum Współpracy"  w ramach, którego IPH w Rzeszowie  również  posiadała własne stoisko wystawiennicze.

9. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy IPH w Rzeszowie, a Izbą kantonu Thurgau ze Szwajcarii odbyło się w dwóch etapach : pierwszy w siedzibie IPH w Rzeszowie i drugi podczas "Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy".

10. Zaprojektowano i wydrukowano materiały reklamowe dla uczestników II wyjazdu studyjnego przedstawicieli IPH Rzeszów do Szwajcarii o polskich przedsiębiorcach w formie broszurki, które były przetłumaczone na język niemiecki wydatek

Przygotowanie i organizacja II wyjazdu studyjnego do Szwajcarii.

11. W II wyjeździe studyjnym w Szwajcarii w dniach od 19 do 22 listopada 2013 r. wzięło udział 6 przedstawicieli IPH w Rzeszowie w tym 5 przedsiębiorców. Delegacji przewodniczył prezes zarządu IPH w Rzeszowie, a w jej ramach:

a)przeprowadzono rozmowy gospodarcze ze szwajcarskimi przedsiębiorcami

b)wzięto udział w Jesiennych Spotkaniach - Forum Izby Przemysłowo-Handlowej Thurgau,

c)odwiedzono 5 firm szwajcarskich.

12) Zwieńczeniem II wyjazdu studyjnego było podpisanie 2 listów intencyjnych dot. współpracy gospodarczej  pomiędzy  przedsiębiorcami polskimi i szwajcarskimi.

 Zobacz


 Industrie- und Handelskammer Thurgau
karpacka_agencja.jpg