Menu

 

Aktualności projektu

 

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie
Realizuje projekt:
"Wizyta studyjna w Szwajcarii szansą na wzrost potencjału gospodarczego firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej
w Rzeszowie."

Głównym celem projektu jest nawiązanie i stałe wzmacnianie relacji z izbą gospodarczą ze Szwajcarii poprzez realizację wspólnych działań w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej,
a także wymianę doświadczeń i przejęcie dobrych praktyk
w obszarze działalności samorządu gospodarczego.


I wyjazd studyjny przedstawicieli IPH do Szwajcarii
11 do 14 czerwca 2013r.
więcej......
                                .....................................................

Rewizyta przedstawicieli izby szwajcarskiej w Rzeszowie
5 do 7 września 2013 r.
więcej......
                               .......................................................

II wyjazd studyjny członków izby (przedsiębiorców) do Szwajcarii na rozmowy biznesowe
 19 do 21 listopada 2013r.
więcej......
                               ..........................................................

Zobacz